Com advokatbyrå – Specialister inom IT, IP & media

IT & Outsourcing

Rådgivning, förhandling, avtal och tvister inom IT- och outsourcing, licenser, e-handel, personuppgifter och andra IT-relaterade och kommersiella avtal.

IP Media och Marknadsrätt

Rådgivning, förhandling, avtal och tvister inom upphovsrätt, varumärkesrätt, marknads- och konsumenträtt, integritetsskydd, yttrandefrihet och rådgivning i tillståndsfrågor.

Våra medarbetare

Jesper tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning och är specialiserad på att skriva och förhandla IT- och outsourcingavtal.

Helene arbetar med affärsjuridisk och regulatorisk rådgivning samt tvister, framför allt inom upphovsrätt, integritetsskydd, yttrandefrihetsrelaterade frågor såsom ärekränkning och andra ansvarsfrågor, varumärkesrätt och marknadsrätt samt den offentligrättsliga regleringen av bl a radio och tv.

Helena tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning inom främst media och underhållning. Hon har 15 års erfarenhet som bolagsjurist på Sony Music Entertainment, Universal Music, Nordisk Film och kommer senast från en roll som Head of Legal på Nordisk Film TV-produktion.