IP Media och Marknadsrätt

Vi skriver och förhandlar avtal för tv- och filmproduktioner, sociala medier, böcker och musik, underhållning, spel, merchandise, sponsring etc. Vi biståräven med annan rådgivning och hanterar tvister som involverar upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsrätt. Vi arbetar med frågor om kollektiv rättighetshantering.

Vi ger regelbundet råd till publicister om yttrandefrihetsbrott och frågor som rör radio- och tv-lagen.

Vi hanterar marknadsrättsliga frågor, både vad avser konsument- och varumärkesskydd och företräder eller ger klienter råd i kontakter eller tvister med Konsumentombudsmannen, Reklamombudsmannen, DM-nämnden och Alkoholgranskningsmannen.

Vi ger råd i regulatoriska frågor kring radio och tv, t ex kring tillämpningen av radio- och tv-lagen på nya områden och utländska sändningar samt lotterilagstiftning.

Vi har många återkommande klienter, olika aktörer i media, it- och telekombranscherna, allt ifrån produktionsbolag, agentbolag, live- och eventbolag, bok- och musikförlag, sociala medier, artister/programledare, stora internationella tjänsteleverantörer online, spelutvecklare, operatörer och elektroniktillverkare och -återförsäljare.