IT & Outsourcing

Vi förhandlar och skriver avtal och ger juridisk och kommersiell rådgivning för alla sorters IT-avtal och outsourcing-affärer.

Vi hjälper våra klienter med bl.a. upphandlingar, utvecklingsuppdrag, systemleveranser, tjänsteavtal, licenser, cloud-tjänster, SLA:er och drifts- och underhållsavtal. Vi ger rådgivning i sourcing-projekt inom såväl IT som andra områden.

Vi skriver användar- och köpevillkor, och ger rådgivning om hantering av personuppgifter och villkor för e-handel, spel och sociala medier.

Våra klienter är både leverantörer och köpare av IT. Vi har särskild erfarenhet av rådgivning till bolag i reglerade branscher såsom bank, finans och försäkring.

Vår kunskap och erfarenhet från IT-branschen gör att vår rådgivning blir effektiv. Vår strävan att försöka förstå hur våra klienter ska använda IT och outsourcing, gör att våra avtal blir verktyg som stödjer klientens verksamhet och affär.