Jesper Lindfors

Jesper tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning och är specialiserad på att skriva och förhandla IT- och outsourcingavtal.

Jesper har varit verksam som jurist sedan 1997. Han har varit bolagsjurist på Xerox och arbetat på olika upphovsrättsorganisationer. Mellan 2004 och 2011 arbetade han på advokatbyråerna Delphi och Bird & Bird.

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund
  • Svenska föreningen för upphovsrätt