Om oss

På Com advokatbyrå är vi specialister inom IT, outsourcing, media, immaterialrätt/IP och marknadsrätt. Vårt mål är att ge kvalitativ hjälp till klienter, vare sig det gäller avtal, tvister, utredningar eller regulatoriskt arbete. Vi har alla en bakgrund som bolagsjurister och våra klienters frågeställningar hanteras med utgångspunkt från klientens behov och situationen, ibland snabbt och översiktligt, ibland djupt och grundligt. Våra leveranser är likaså anpassade efter klientens behov; vi ger ofta snabba råd över telefonen eller mailen men gör också avtalsförhandlingar, utredningsuppdrag eller driver tvister som innebär djupgående rättsutredningar.

I tillägg till vår bakgrund som bolagsjurister har vi erfarenhet från ledande advokatbyråer. Vi startade Com med en önskan om att kunna arbeta närmare klienterna och mer flexibelt utifrån klienternas behov. Våra klienter får full tillgång till senior specialistkunskap.

Vårt arbetssätt tillåter oss också att undervisa, ta styrelse- och föreningsuppdrag, offentliga utredningsuppdrag och liknande. Vi har en bra balans mellan klientärenden och andra uppdrag som stärker och upprätthåller vår specialistkunskap.