IT & Outsourcing

Vi förhandlar och skriver avtal och ger juridisk och kommersiell rådgivning för alla sorters IT-avtal och outsourcing-affärer.

Vi hjälper våra klienter med bl.a. upphandlingar, utvecklingsuppdrag, systemleveranser, tjänsteavtal, licenser, cloud-tjänster, SLA:er och drifts- och underhållsavtal. Vi ger rådgivning i sourcing-projekt inom såväl IT som andra områden.

Vi skriver användar- och köpevillkor, och ger rådgivning om hantering av personuppgifter och villkor för e-handel, spel och sociala medier.

Våra klienter är både leverantörer och köpare av IT. Vi har särskild erfarenhet av rådgivning till bolag i reglerade branscher såsom bank, finans och försäkring.

Vår kunskap och erfarenhet från IT-branschen gör att vår rådgivning blir effektiv. Vår strävan att försöka förstå hur våra klienter ska använda IT och outsourcing, gör att våra avtal blir verktyg som stödjer klientens verksamhet och affär.

IP & Media

Vi skriver och förhandlar avtal för tv- och filmproduktioner, sociala medier, böcker och musik, underhållning, spel, merchandise, sponsring etc. Vi biståräven med annan rådgivning och hanterar tvister som involverar upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsrätt. Vi arbetar med frågor om kollektiv rättighetshantering.

Vi ger regelbundet råd till publicister om yttrandefrihetsbrott och frågor som rör radio- och tv-lagen.

Vi hanterar marknadsrättsliga frågor, både vad avser konsument- och varumärkesskydd och företräder eller ger klienter råd i kontakter eller tvister med Konsumentombudsmannen, Reklamombudsmannen, DM-nämnden och Alkoholgranskningsmannen.

Vi ger råd i regulatoriska frågor kring radio och tv, t ex kring tillämpningen av radio- och tv-lagen på nya områden och utländska sändningar samt lotterilagstiftning.

Vi har många återkommande klienter, olika aktörer i media, it- och telekombranscherna, allt ifrån produktionsbolag, agentbolag, live- och eventbolag, bok- och musikförlag, sociala medier, artister/programledare, stora internationella tjänsteleverantörer online, spelutvecklare, operatörer och elektroniktillverkare och -återförsäljare.